Persoonlijke gegevens

Adresgegevens

Contactgegevens

Gegevens winkel

*

Vooropleiding

*** Je Global ID nummer kan je vinden in plaza. Inloggen in plaza, klik op het tabblad 'persoonlijk', klik op 'Show my Details' hier staat het Global ID nummer.

Medewerkers van AH kunnen het Global ID nummer ook vinden in ELM. Inloggen in ELM, klik rechtsboven in het scherm op je naam , onder het kopje werknemersgegevens staat het Global ID/Gebruikers ID nummer.