• Slagingspercentage boven de 80%
  • Kleinschalig dus meer aandacht
  • Meer dan 75 jaar ervaring!
  • Erkende opleidingen

Veelgestelde vragen

Kan ik alvast een kijkje nemen op een IMKO-vestiging om een indruk te krijgen?

Wanneer je deze website doorneemt, zul je merken dat onze opleidingen gevarieerd en veelzijdig zijn. Het kan dan soms moeilijk zijn om een juiste keuze te maken. Daarom organiseren we regelmatig open dagen. Je kunt dan zelf zien welke mogelijkheden ons opleidingscentrum biedt en je kunt gelijk een kijkje nemen op onze vestigingen. Je bent van harte welkom op een van onze open avonden of open dagen.
 
Uiteraard is het ook mogelijk om buiten de open avonden of open dagen een afspraak te maken en te bepalen wat IMKO kan betekenen voor jouw toekomst. Voor een persoonlijk gesprek of voor het volgen van een meelooples neem je contact op met het infocentrum op nummer 088-2701280.

Gegevens om studiefinanciering aan te vragen?

Om studiefinanciering aan te vragen heb je een aantal gegevens nodig van IMKO Opleidingen. Je hebt het Brinnummer van IMKO Opleidingen nodig (dit is 27BK) en een zogeheten crebonummer. Of je studiefinanciering krijgt is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Voor informatie over studiefinanciering toekenning, voorwaarden en vorm kun je tercht bij DUO.

Hieronder een overzicht per opleiding van welke crebocode je gebruikt voor de aanvraag.

Mocht je nog vragen hebben over de IMKO Opleidingen gegevens bel dan 088 270 12 80. Voor verdere informatie over studiefinanciering neem je contact op met DUO.

Is particulier onderwijs duurder dan ROC??

Particulier onderwijs zou duurder zijn dan een ROC; dit is echter een fabel.

Zijn de opleidingen bij IMKO erkend door de betreffende brancheorganisaties of het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap?

Onze leerplannen zijn geheel ingericht volgens de door de overheid gestelde eisen. Natuurlijk is IMKO ook erkend door de verschillende brancheorganisaties zoals de ANBOS (Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging), de Koninklijke ANKO (Algemene Nederlandse Kappers Organisatie) en ProVoet (brancheorganisatie Pedicure/ Voetverzorger). Per opleiding wordt aangegeven of de opleiding door een brancheorganisatie wordt erkend. Lees meer over erkende opleidingen

Ik wil graag een opleiding bij IMKO volgen, maar ben niet in de gelegenheid om de gehele week overdag te studeren. Zijn er ook andere mogelijkheden?

Bij IMKO is het mogelijk om voltijd, deeltijd en avondopleidingen te volgen. Per opleiding wordt aangegeven wanneer er les gegeven wordt.

Hoeveel tijd ben ik kwijt aan huiswerk?

Per opleiding wordt aangegeven hoeveel tijd je globaal aan huiswerk kwijt zult zijn. Dit is niet alleen afhankelijk van de opleiding, maar ook mede afhankelijk van je vooropleiding en inzet.

Is stage lopen verplicht als ik een opleiding volg?

Bij sommige opleidingen is stage lopen verplicht om praktijkervaring op te kunnen doen. Bij elke opleiding staat aangegeven of er stage wordt gelopen. 

Waar kan ik de gewenste opleiding volgen?

IMKO heeft diverse vestigingen waar je een opleiding kunt volgen.
Per opleiding wordt aangegeven waar de opleiding wordt gegeven. Het hoofdkantoor bevindt zich in Den Bosch, echter daar worden geen lessen gegeven. Bij het menu-item vestigingen op deze website kun je zien waar alle IMKO vestigingen gevestigd zijn.

Wat zijn de toelatingseisen voor een opleiding bij IMKO?

Per opleiding wordt precies aangegeven wat de eisen voor toelating van een opleiding zijn. Indien je niet voldoet aan de toelatingseisen dan kan een capaciteitentest uitkomst bieden. Het opleidingsniveau en de bijbehorende competenties zijn in kaart gebracht. De student legt een online test af waarin de capaciteiten van de student gemeten worden langs het opleidingsniveau en de competenties. Op basis van een positief intakegesprek en capaciteitentest kan een verzoek ingediend worden bij de examencommissie van IMKO Opleidingen tot dispensatie toelatingseisen.

Worden er open dagen georganiseerd? 

Er worden op alle vestigingen (behalve in Leeuwarden) gedurende het hele jaar open dagen gehouden, zowel overdag als 's avonds. Lees meer over de open dagen.

Waarom zou ik kiezen voor IMKO?

IMKO werkt kleinschalig. Dit maakt de opleiding zeer persoonlijk, je kent je medestudenten en docenten. Zij kennen jou, er is dus veel aandacht voor jou als individu en ouder(s)/verzorger(s). De beroepsopleidingen zijn de basis voor je toekomst, daarom wordt er veel aandacht gestoken in beroepshouding. De kleinschaligheid en de vele persoonlijke aandacht maken dat de opleidingen van IMKO kortdurend zijn. Een mbo-diploma is binnen een jaar te behalen. Dicht bij de praktijk van het vak, dat geldt voor de lessen en de cultuur van IMKO.

Ik heb een opmerking of een klacht hoe pak ik dat aan?

Wanneer je een opmerking of klacht hebt, is het belangrijk dat je het bespreekt met je leercoach. Ook voor verbeterpunten, vragen of suggesties kun je er terecht. 

Mocht het zo zijn dat jullie niet tot een oplossing kunnen komen, dan kan een klacht ingediend worden via het klachtenreglement. In dit reglement staat de procedure beschreven en de werkwijze van de klachtencommissie. Op jouw lokatie ligt een klachtenreglement ter inzage. 

Hoe zijn de examens geregeld bij IMKO Opleidingen Uiterlijke Verzorging??

Een mbo- of branchediploma behalen is een belangrijke mijlpaal. Om mbo-diploma's uit te mogen reiken is erkenning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voorwaardelijk. IMKO Opleidingen heeft zo'n erkenning. Volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs liggen de spelregels rondom examinering vast, deze zijn beschreven in het examenreglement. Een examenreglement wordt opgesteld door de examencommissie van IMKO Opleidingen waarin externe personen zitting hebben. Studenten van IMKO Opleidingen ontvangen bij aanvang van de opleiding o.a. het dan geldende, examenreglement. Het examenreglement is opvraagbaar bij IMKO Opleidingen.

Gegevens om studiefinanciering aan te vragen?

Om studiefinanciering aan te vragen heb je een aantal gegevens nodig van IMKO Opleidi