• Slagingspercentage boven de 80%
  • Kleinschalig dus meer aandacht
  • Meer dan 75 jaar ervaring!
  • Erkende opleidingen

Studiefinanciering & Fiscaal Voordeel

Fiscaal voordeel

Door te studeren, vergroot je jouw kennis en vaardigheden. Daar profiteer jij zelf van, maar je werkgever ook. Daarom zijn steeds meer werkgevers bereid de kosten van een opleiding te betalen. Vooral omdat werkgevers gebruik kunnen maken van de gunstige fiscale regelingen.

Als werkgever kunt u in aanmerking komen voor belastingvermindering als tegemoetkoming voor de studiekosten. Deze interessante regeling is vastgelegd in de Wet vermindering afdracht (WVA). Het opleidingsvoordeel kan zelfs oplopen tot ruim € 2000,= per medewerker per jaar. Belangrijk is dat u een erkend leerbedrijf/praktijkopleider bent.

Betaal jijzelf de opleiding? Dan geldt ook voor jou dat opleidingskosten vaak aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Zo verlaag je de kosten van je opleiding aanzienlijk!

Voor meer informatie over fiscaal voordeel zie de site van de belastingdienst.

Tegemoetkoming voor ouders en scholieren

Het is mogelijk om als scholier of als ouder van een scholier in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor de kosten van de opleiding. Kijk voor meer informatie op de site van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO - IB Groep) bij tegemoetkoming voor ouders of bij tegemoetkoming scholieren.

Studiefinanciering 

Wanneer je achttien jaar of ouder bent en je volgt een voltijds opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), dan heb je recht op studiefinanciering als je aan alle voorwaarden hiervoor voldoet. In de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je achttiende verjaardag krijg je voor het eerst studiefinanciering. Het is aan te bevelen om vroegtijdig voor je achttiende verjaardag studiefinanciering aan te vragen.

Volg je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Dat betekent dat jij je studiefinanciering moet terugbetalen als je het diploma niet haalt binnen de termijn zoals aangegeven door de DUO. Met voldoende motivatie, inzet en de hoeveelheid studiebelastinguren en begeleiding door IMKO is het behalen van het diploma binnen de gestelde termijn echter zeker mogelijk.

Voor meer en de meest actuele informatie rondom studiefinanciering zie de site van Dienst Uitvoering Onderwijs

Om studiefinanciering aan te vragen heb je het Brinnummer van IMKO Opleidingen nodig (dit is 27 BK) en een zogeheten crebonummer.
Voor het schooljaar 2011/2012 (vanaf 31 augustus 2011 gestart) en schooljaar 2012/2013 (vanaf 31 augustus 2012 gestart) zijn de volgende crebonummers te gebruiken:

Inschrijving Niveau Opleidingsaard Duur Crebonummer 2011/2012 Crebonummer 2012/2013
          Opleidingsdomein Uiterlijke Verzorging 79110
Junior Kapper 2 Basisberoeps-opleiding 1 kalenderjaar 95120 22172/95120
Kapper 3 Vakopleiding 2 kalenderjaren 1e jaar 95120 (Junior Kapper) 22172/91182
Doorstroom Kapper na junior Kapper (2) 3 Vakopleiding 1 kalenderjaar* 10507 Na het behalen van het diploma niveau 2 (Junior Kapper) 22172/91182
Schoonheidspecialist 3 Vakopleiding 1 kalenderjaar 10506 22173/95746
Doorstroom Allround Schoonheidsspecialist (4) 4 Middenkader-opleiding 1 kalenderjaar* 95510 Na het behalen van het diploma niveau 3 (Schoonheidsspecialist) 22173/95745
Pedicure 3 Vakopleiding 1 kalenderjaar x 22174/95744
Medisch Pedicure 4 Middenkader-opleiding 2 kalenderjaren x 22174/95743

* na het behalen van het diploma voorliggend niveau

Mocht je vragen hebben over welke IMKO gegevens te gebruiken bij de aanvraag voor studiefinanciering neem dan contact op met 088 - 270 12 80.