• Slagingspercentage boven de 80%
 • Kleinschalig dus meer aandacht
 • Meer dan 75 jaar ervaring!
 • Erkende opleidingen

Opleiding Richtlijnen voor de Risicovoet

Medisch pedicure is een verantwoordelijk beroep, zeker wanneer er behandelingen worden uitgevoerd bij reumapatiënten, diabetici of andere risicogroepen.

Om ervoor te zorgen dat niet alleen klanten, maar ook aanpalende beroepsgroepen als reumatologen, (diabetes)verpleegkundigen en huisartsen weten wat zij van een Medisch pedicure mogen verwachten, wordt volgens vaste richtlijnen voor de risicovoet gewerkt.

Deze richtlijnen zijn opgesteld door de branche en geven aan wat de aandachtspunten zijn en hoe de fasering is bij de behandeling van risicovoet. Richtlijnen geven een hanteerbare leidraad met uitvoerbare adviezen bij personen met diabetes of reuma. Tijdens de cursus worden er casussen gebruikt om dit te verhelderen.

Samenvatting

1 dagdeel

ProVoet

Het behandelen van risicogroepen, zoals diabetespatiënten en reumapatiënten, vraagt speciale aandacht. Het is als voetverzorgingbranche van belang om professioneel met de behandeling van deze klantengroep om te gaan. Uiteraard is dit voor de pedicure naar de klant toe van belang, maar ook voor de pedicure als onderdeel van de branche en de relatie met aanpalende zorgaanbieders. De cursus risicovoet is bedoeld voor pedicures die in het bezit zijn van het vak- of branchediploma Pedicure, afgegeven door een erkende exameninstelling.

De cursus is uitermate geschikt als onderdeel van het opleidingstraject naar het diploma Medisch pedicure. Ook als belangrijke aanvulling voor pedicures die eerder het certificaat voetverzorging bij diabetici of reumapatiënten behaald hebben. En uiteraard voor de pedicure die meer wil weten over richtlijnen.

De richtlijnen voor de risicovoet zijn opgesteld door de branche en geven aan wat de aandachtspunten zijn en hoe de fasering is bij de behandeling van risicovoet. Richtlijnen geven een hanteerbare leidraad met uitvoerbare adviezen bij personen met diabetes of reuma. Tijdens de cursus worden er casussen gebruikt om dit te verhelderen.

 • Wanneer wel/niet een risicovoet
 • Anamnese van de risicovoet op basis van risicofactoren
 • Onderzoek naar risicofactoren, inspectie, palpatie etc.
 • Risico`s in kaart, indicaties en contra-indicaties
 • Controle
 • Behandelingprotocol
 • Verwijzing
 • Voorlichting en advies
 • (zelf)Reflectie

Tijdens de bijeenkomst, een dagdeel, krijg je de benodigde kennis aangereikt. Om je de kennis, kunde en vaardigheden eigen te maken, maak je opdrachten. De opdrachten zijn ingericht op basis van de benodigde kennis. Samen met collega-pedicures werk je, in zogenaamde intervisiegroepjes, aan de uitwerking van de opdrachten.

Samenwerken, kijken vanuit diverse invalshoeken, afstemmen en overtuigen zijn competenties die van belang zijn voor de (Medisch) pedicure. Competenties die tijdens de intervisiegroepjes uitgebreid aan bod komen. Het eindproduct van de intervisiegroep wordt bekeken op relevantie.

Onderdeel opleiding Medisch Pedicure

De module Richtlijnen voor de risicovoet maakt onderdeel uit van de opleiding tot Medisch Pedicure. Deze gehele opleiding bestaat uit 13 modules die ieder als cursus zijn te volgen. Hierdoor is het mogelijk om het Branche Diploma Medisch Pedicure in eigen tempo en passend bij de eigen situatie te behalen.

Het Branche Diploma Medisch Pedicure is erkend volgens het branchekwalificatiedossier Medisch Pedicure van het HBA (Hoofd Bedrijfschap Ambachten). Met dit diploma kan een Medisch Pedicure zich laten registreren in het kwaliteitsregister voor de Pedicure van ProCert. Cliënten kunnen dan voor bepaalde behandelingen mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding via zorgverzekeraars na registratie in het register.

Accreditatiepunten

LET OP! De trainingen Code van de Voetverzorger en Richtlijnen voor de Risicovoet zullen na 2013 niet meer geaccrediteerd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de brancheorganisatie ProCert. 

De kosten van de opleiding Richtlijnen voor de Risicovoet van Imko opleidingen zijn als volgt:

Incl.

Excl.*

incl.

€ 110

 

 

Tarieven kunnen door IMKO worden aangepast. De van toepassing zijnde tarieven zijn de tarieven op het moment van inschrijving zoals dan vermeld op het inschrijfformulier. Zie voor de actuele tarieven www.imko-college.nl. Termijnen kunnen uitsluitend via incasso. Op de cursusinschrijving zijn de Algemene Voorwaarden van IMKO van toepassing.

 

*Indien van toepassing gelden bij eventuele examens de kosten van de exameninstelling. Richtlijnen zijn op zichzelf geen specifiek examenonderdeel. Wel maakt Richtlijnen deel uit van examens Medisch Pedicure bij zowel praktische als theoretische onderdelen. Informatie hierover vindt u op het tabblad meer informatie.


Tegemoetkoming in de opleidingskosten

Er bestaan verschillende mogelijkheiden om een tegemoetkoming in de opleidnigskosten te ontvangen. Voor u of uw werkgever zijn wellicht de opleidingskosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarnaast is er ook een mogelijkheid voor scholieren of ouders van scholieren een tegemoetkoming te ontvangen voor de opleidingkosten. Kijk voor meer informatie Fiscaal voordeel.

Brochure aanvragen Schrijf je nu in