• Slagingspercentage boven de 80%
 • Kleinschalig dus meer aandacht
 • Meer dan 75 jaar ervaring!
 • Erkende opleidingen

Opleiding Blauwdrukken Lezen en Interpreteren

Als (Medisch) Pedicure werk je met risicogroepen. Dit brengt met zich mee dat je preventieve taak als pedicure meer en meer van belang wordt. Het maken en interpreteren van blauwdrukken is daar een onderdeel van. Het geeft een goed inzicht hoe een afwijking zich ontwikkelt of waar problemen te verwachten zijn. Deze cursus richt zich specifiek op de blauwdrukken, een belangrijk onderdeel van de anamnese/screening die je uitvoert.

Het kijken naar de voeten, luisteren naar de cliënt en uitvoeren van de onderzoeken vormen een geheel. Het is aan jou om van alle losse gegevens een geheel te maken. Op basis van de conclusie die je trekt geef  je advies, verwijs je door, en voer je een behandeling wel of juist niet uit.

Het bepalen van het voettype en het geven van (schoen-)adviezen behoort tot de taken van een (Medisch) Pedicure. Klachten met betrekking tot de afwikkeling kunnen door de pedicure, in samenspraak met andere disciplines, bijvoorbeeld met podotherapeuten of schoenwinkeliers, tot het gewenste resultaat leiden.

Samenvatting

1 dagdeel

ProVoet

Tijdens de cursus Blauwdrukken Lezen en Interpreteren worden onder andere de volgende punten behandeld:

 • Techniek van het correct maken van een blauwdruk (statisch en dynamisch)
 • Het kennen en herkennen van de verschillende voettypen
  • Voetafwikkeling
  • Standsveranderingen van de voeten
  • Het zien van samenhang tussen alle onderdelen van de onderzoeken, uitgevoerd door de pedicure

 

Tijdens de cursus, 1 dagdeel, worden basisvaardigheden en kennis aangereikt. Je maakt de vaardigheden, kennis en kunde eigen door in samenwerking met collega-cursisten opdrachten te volbrengen.  
Er is een grote verscheidenheid aan pedicurepraktijken. Door samenwerking met collega-cursisten worden diverse invalshoeken meegenomen en belicht. Samenwerken is van groot belang als Medisch Pedicure. Deze competenties komen door het werken in intervisiegroepjes aan bod.

Onderdeel opleiding Medisch Pedicure

De cursus Blauwdrukken Lezen en Interpreteren is onderdeel van de opleiding Medisch Pedicure. De gehele opleiding Medisch Pedicure bestaat uit 13 modules die ieder als cursus zijn te volgen. Hierdoor is het mogelijk om het branchediploma Medisch Pedicure in eigen tempo en passend bij de eigen situatie te behalen.

Het branchediploma Medisch Pedicure is erkend volgens het branche-kwalificatiedossier Medisch Pedicure door het HBA (Hoofd Bedrijfschap Ambachten). Met dit diploma kan een Medisch Pedicure zich laten registreren in het Kwaliteitsregister voor de Pedicure van ProCert. Na registratie in het kwaliteitsregister is het mogelijk dat de cliënt de behandeling van de zorgverzekeraar vergoed krijgt. Voor voorwaarden en opname in het KRP, zie www.procert.nl.

Accreditatiepunten

Voor de cursus Blauwdrukken lezen en interpreteren ontvang je 10 accreditatiepunten.

De kosten van de opleiding Blauwdrukken Lezen en Interpreteren van Imko opleidingen zijn als volgt:

Voor dit onderdeel hoeft geen materiaal te worden aangeschaft.

€ 135

Brochure aanvragen Schrijf je nu in